Pogoji in pravila za nagradne igre

S tem dokumentom določamo pravila in pogoje za sodelovanje v nagradnih igrah na Facebook in/ali Instagramu 

Splošna določila

Organizator nagradnih iger je podjetje Benytrade d.o.o., Tržaška 43, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator), davčna številka: SI98761307, matična številka: 5779065000. Nagradna igra se prireja z namenom promocije podjetja Benytrade d.o.o. Ta nagradna igra ni na noben način povezana s Facebook-om ali Instagram-om kot podjetjem in je financirana izključno iz strani organizatorja.

Nagradne igre bodo potekale nekajkrat letno na:

Facebook profilu: https://www.facebook.com/Benytrade in/ali

Instagram profilu: https://www.instagram.com/benytrade_doo/

S sodelovanjem v nagradni igri se smatra, da so sodelujoči seznanjeni in se strinjajo s pogoji in pravili nagradnih iger.

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo lahko vsi, ki so starejši od 18 let in živijo v Evropski uniji in imajo odprt osebni profil na spletnem portalu Facebook in /ali Instagram.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani, lahko pa nagradno igro promovirajo. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom kateregakoli izdelka, ter je za udeležence in sodelujoče brezplačno. Vendar uporabniki in sodelujoči sami nosijo vse morebitne stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta idr.).

Potek nagradne igre in žrebanje

Nagradno žrebanje bo izvedeno na dan zaključka nagradne igre na sedežu podjetja organizatorja ali v živo preko Facebooka/Instagrama, kjer bo med vsemi sodelujočimi izžreban nagrajenec/nagrajenci. Žrebanje in rezultati so dokončni in nanje ni možna pritožba.

V kolikor se izbere nagrajenca, ki ne izpolnjuje vseh pogojev določenih v pogojih sodelovanja, sme organizator žreb ponoviti. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu in uri žrebanja ter o izžrebanemu sodelujočemu. Zapisnik se hrani pri organizatorju. Zmagovalec je lahko nagrajen le enkrat na posamezno nagradno igro.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook profila https://www.facebook.com/Benytrade in/ali Instagram profilu https://www.instagram.com/benytrade_doo/  ter ob tem tudi označi (»tag«). Nagrajenec bo objavljen v petih dneh po žrebanju nagrad.

Nagrajencu pripada nagrada, ki je predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Facebook profilu https://www.facebook.com/Benytrade in/ali Instagram profilu https://www.instagram.com/benytrade_doo/ kjer nagradna igra poteka. Ime Facebook in Instagram profila nagrajenca bo ravno tako objavljeno na Facebook in Instagram profilu podjetja Benytrade d.o.o.

Prevzem nagrade

Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Če je nagrada poslana po pošti, se kot izjava o prevzemu nagrade šteje potrdilo o vročitvi. Če nagrajenec želi prejeti nagrado, mora v roku 14 dneh organizatorju posredovati natančne osebne podatke: Facebook in/ali Instagram uporabniško ime, ime in priimek, naslov in telefonsko številko. Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni mogoča. V primeru, da nagrajenec v 14-dnevnem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

Plačilo davkov

Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 €.

Odgovornost

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje aplikacije Instagram in Facebook ter posledice nedelovanje, ne glede na razloge za to
  • izpad omrežja pogodbenih partnerjev, izpad električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo elektronske pošte, svetovnega spleta ali drugih storitev,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad,
  • točnost oz. netočnost podatkov uporabnikov

Zasebnost

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.